Cílová skupina


Zařízení je určeno pro:

  • muže i ženy s chronickým duševním onemocněním od 19 let věku (bez omezení horní hranice věku), 
  • osobám, které v důsledku biopsychosociálního nebo zdravotního postižení vyžadují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

 

Zařízení není určeno pro:

  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
  • osoby, které nabízenou službu odmítají a do zařízení nepříchází dobrovolně,
  • osoby, u nichž došlo k relapsu onemocnění,
  • osoby s mentálním postižením,
  • osoby s projevy agrese, sexuální deviace a projevy sebepoškozování.