Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > S odvoláním na Mimořádné opatření MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN doplněk k nařízení ředitele

S odvoláním na Mimořádné opatření MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN doplněk k nařízení ředitele 

 

 

Doplněk k Nařízení ředitele č. 5

S odvoláním na Mimořádné opatření MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN vydávám tento doplněk nařízení ředitele:

 

1.  Nadále platí již vydané nařízení ohledně návštěv klientů v Domově ve Věži.

 

  • každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy Covid 19 formou čestného prohlášení, toto čestné prohlášení je uloženo do zdravotnické dokumentace. Současně je každé návštěvě změřena teplota. Pokud je teplota vyšší, než 370 oC, není návštěva umožněna.
  • pokud návštěvník vykazuje symptomy onemocnění, není návštěva klienta povolena.
  • návštěvy jsou předem konzultovány se zdravotním personálem, který určuje rozpis návštěv tak, aby se v maximální možné míře zamezilo komunitnímu setkávání více „cizích lidí“.
  • návštěvy u jednoho klienta umožňujeme v maximálním počtu 2 osob a po dobu max. 60 minut.
  • pokud je to možné, probíhají návštěvy ve venkovních prostorách a ve vymezeném bungalovu, určeném pro návštěvy.
  • pokud nelze z důvodu imobility klienta, nebo výrazně špatného počasí zajistit jinak, návštěvy se uskuteční na tzv. dohledovém pokoji.
  • veškeré návštěvy provedou dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem a mají povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest.
  • po odchodu návštěvy personál provede dezinfekci ploch, kterých se dotýkaly ruce návštěvy.
  • dezinfekce všech společných ploch a prostor probíhá dle již nastavených pravidel.
  • u klientů v terminálním stádiu se postupuje dle zvláštního pokynu

 

2.Osoby omezené ve způsobilosti

 

u osob omezených ve způsobilosti, kteří nejsou schopni posoudit svůj zdravotní stav a rozsah poskytovaných zdravotních služeb jsou osoby, kterým je klient svěřen do péče povinni dodržovat omezení uvedená v bodě 1.

 

3. Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest

 

Nosit ochranu dýchacích cest v pobytovém zařízení se netýká:

zdravých – neinfekčních klientů pobytové služby

zaměstnanců a osob, které se na pracovišti nachází minimálně 1,5 m od jiné osoby /všichni, kteří bezprostředně nenarušují intimní zónu klienta /

-   další nařízení jsou v kompetenci ředitele zařízení a můžou být vydávány průběžně cestou vedoucích zaměstnanců.

 

Nosit ochranu dýchacích cest v pobytovém zařízení se týká:

 

- Zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb /odběry krve, aplikace injekcí a další, kdy se bezprostředně naruší intimní zóna klienta a kontakt s ním je těsný /

- Přímoobslužného personálu po dobu nezbytně nutnou, při pracovní činnosti, kdy se bezprostředně naruší intimní zóna klientů / koupání imobilních a další činnosti, kdy je kontakt těsný /

 

Současně žádám všechny zaměstnance Domova ve Věži, aby se i v době svého volna chovali zodpovědně, dodržovali bezpečné zásady a protiepidemická opatření tak, aby v co nejvyšší možné míře chránili své zdraví a následně i zdraví a životy našich klientů. Doporučuji všem zaměstnancům, aby se ještě preventivně vyhýbali pobytu v prostorách s vyšší koncentrací lidí. V případě takovýchto koncentrací, doporučuji a žádám zaměstnance, aby ke své ochraně používali i nadále roušky (markety, sportovní utkání, kino, divadlo, doprava atd.)

 

Toto nařízení je platné s účinností 4.7.2020

 

 

                                                                                              Ing. Vladimír Frič v.r.

                                                                                                        ředitel

dodatek-č.-5.docx