Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Stravování

Stravování

Strava je v Domově (DZR) přizpůsobena složením a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Stravu připravujeme z čerstvých surovin a preferujeme domácí kuchyni..  Dietní stravování navrhuje na základě zdravotního stavu klienta příslušný lékař. Klient je poučen, že pokud se neřídí doporučením lékaře, může být vážně ohrožen na zdraví.  Nedodržením dietního stravování porušuje klient léčebný režim doporučený lékařem. Taková skutečnost je zaznamenána do dokumentace klienta a lékař toto s klientem prokonzultuje.

Zařízení poskytuje celodenní stravování, rozsah odebírané stravy je stanoven Smlouvou. DZR má zřízenou Stravovací komisi, složenou ze zástupců klientů, vedoucí stravovacího provozu, ředitele, zdravotního i přímoobslužného personálu. Komise se schází jednou za 14 dní. Stravovací normy a složení jídelníčku je konzultováno s lékařem a dietní sestrou.

Na komunitách je pravidelně zařazován bod, ve kterém se klienti vyjadřují ke kvalitě, množství, úpravě stravy, rovněž vyslovují svá přání na další skladby jídelníčku.

V domově je zřízena stravovací komise. Ve své činnosti se komise zaměřuje zejména na vhodnost a kvalitu stravy pro klienty. Dle možností respektuje přání a požadavky komunity. Stravovací komise předkládá ke schválení návrh jídelníčku. Jídelní lístek schvaluje na ředitel Domova. Změna jídelníčku je vyhrazena. Svévolné změny složení a množství schválených jídel personálem jsou zakázány.

Strava je podávána dle časového rozvrhu výdeje jídla z kuchyně následovně:

 • Snídaně a přesnídávka: 7:45 hod. – 8:15 hod.
 • Oběd: 11:45 hod. – 12:15 hod.
 • Svačina: 15:00 hod. – 15:15 hod. na přání klienta lze vydat při obědě
 • Večeře: 17:45 hod. – 18:15 hod.
 • II večeře: 20:00 hod.

Jídlo je podáváno chodícím klientům v jídelně, imobilním na pokojích nebo na pomocné jídelně marodky. V chráněném bydlení v těchto prostorách nebo jídelně.

Další pravidla a některá omezení:

 • Jídlo nelze uchovávat déle než jednu hodinu po ukončení výdeje, s výjimkou balených trvanlivých a konzervovaných potravin.
 • Nápoje mají klienti k dispozici na všech odděleních, včetně nápojových automatů.
 • Přihlášení/odhlášení stravy je možné, musí však proběhnout nejdéle do 09:00 hod. předchozího dne, v případě změny na víkend, nejpozději do 09:00 hod. v pátek před víkendem.
 • Potraviny mohou klienti ukládat jen na místa k tomu určená. Na každém oddělení a navíc v inspekčním pokoji sester, mají klienti k dispozici lednici.
 • Zbytky jídel klient nesmí hromadit a přechovávat na pokojích, chodbách, vyhazovat z oken a vynášet je ven z DZR.
 • Ovoce a jiné potraviny, které jeví známky znehodnocení musí ošetřující personál odstranit za přítomnosti dotyčného klienta.