Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Ubytování

Ubytování

 • Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem (DZR) pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí.
 • Cílovou skupinou DZR jsou muži a ženy od 19 let věku s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických onemocnění, kteří mají trvalý pobyt v Kraji Vysočina.
 • Kapacita Domova ve Věži je 91 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích v přízemí a 1. patře budovy DZR se společným sociálním vybavením.
 • Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem: lůžko, noční stolek, skříň se zámkem na oblečení a osobní věci, stůl a židle.
 • Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.
 • Podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k jeho soběstačnosti.
 • Vytváříme domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.
 • Se souhlasem spolubydlícího je možné mít na pokoji vlastní televizor, rádio a různé drobnosti, kterých se klienti nechtějí vzdát při odchodu do zařízení.
 • Uživatel může využívat společné prostory a místnosti, které jsou zřízeny pro kulturní vyžití, např.: klubovnu, jídelnu, kuchyňky a jídelny na odděleních, chodby a přilehlý park.
 • SOUČÁSTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY JE ÚKLID POKOJŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR, PRAVIDELNÁ VÝMĚNA LŮŽKOVIN A PRANÍ PRÁDLA
 • Úklid pokojů a společných prostor provádí personál dle harmonogramu prací.
 • Pravidelně se provádí výměna lůžkovin. Praní osobního prádla uživatele je služba zajišťovaná vlastní prádelnou DZR denně nebo dle potřeby a ujednání. Drobné opravy osobního prádla a šatstva zajišťujeme po dohodě s uživatelem.
 • Noční klid v DZR je od 22:00 do 06:00 hod.
 • Domov se zavírá:
  • v letním období ve 20:00 hod.
  • v zimním období v 19:00 hod.

Vycházky mimo areál DZR

Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál bez omezení, pokud to dovoluje jejich zdravotní a psychický stav a jsou řešeny samostatnou metodikou, která řeší samostatný pobyt a vycházky mimo areál zařízení v rámci obce i mimo obec, včetně samostatných návštěv rodiny a přátel, včetně samostatného využívání individuálních i hromadných dopravních prostředků.

Návštěvy

Klienti mohou přijímat návštěvy v denní době neomezeně (s výjimkou jestliže by bylo ohroženo jejich zdraví, nebo bezpečnost/např. nepříznivé počasí, karanténa apod./.).Návštěvy na pokojích klientů jsou dovoleny, pokud to neobtěžuje ostatní spolubydlící. Jinak je k přijímání návštěv určena návštěvní místnost, nebo hala DZR, event. klubovna. Za vědomí personálu má klient právo provést návštěvu po areálu. Po 18. hod. je vhodné domluvit návštěvu předem s ošetřujícím personálem.