Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Vize, cíle a zásady

Vize, cíle a zásady

Vize:

Chceme patřit k významným regionálním poskytovatelům sociálních služeb, které napomáhají uživatelům s chronickým duševním onemocněním. Jsme moderním, otevřeným a přátelským domovem. Přispíváme k harmonickému životu a začleňování obyvatel do společnosti.

Dlouhodobé cíle:

Zapojovat klienty do veřejného života a využívat k tomu běžně dostupné služby v okolí. Poskytovat klientům bydlení, které se co nejvíce přibližuje domácí atmosféře. Podporovat samostatné rozhodování klientů o vlastním životě.

Zásady:

Odbornost – všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady a pro svou pracovní pozici se celoživotně vzdělávají a řídí se etickým kodexem zaměstnance.

Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně, zohledňujeme jeho přání s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, s klientem individuálně plánujeme.

Respektování důstojnosti – respektujeme přání klientů, snažíme se o rovnocenný vztah mezi klienty a zaměstnanci.

Integrace – usilujeme o integraci klientů do společnosti – pořádáme například Dny otevřených dveří, klienti se zúčastňují akcí v jiných zařízeních, jezdí na nákupy do města.

Podpora - klienty vedeme k soběstačnosti, podporujeme je v sebeobsluze