Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Zdravotní a sociální péče

Zdravotní a sociální péče

Klientům Poskytujeme diferencovanou zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského ošetření hlásí klient službu konajícímu zdravotnímu personálu. Zdravotní personál, včetně vrchní a ambulantní sestry sledují zdravotní stav všech klientů a při jakémkoliv zhoršení zajistí potřebnou péči ve spolupráci s lékařem. Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční odd. nemocnice. Zdravotní péče je klientům poskytována kvalifikovanými zdrav. pracovníky, dle zák. 96/2004 Sb. na základě ordinace lékařů. Každý klient má právo vlastní volby lékaře. Návštěvy u těchto lékařů lze zajistit fakultativní službou na náklady klienta. Stomatolog v současné době není nasmlouván.

Poskytujeme komplexní fyzioterapii na základě lékařského doporučení. Provádíme terapii na lůžku zejména pasivní a aktivní cvičení s využitím propriofacilitačních metod. Nácvik mobilizace s pomůckami ( francouzské hole, chodítko, vysoké chodítko). Manuální terapii včetně mobilizací a lymfatické drenáže. Klientům můžeme poskytnout i přístrojovou terapii ve standardním vybavení ambulantní rehabilitace, tzn.: magnetoterapii, elektroterapii včetně elektrostimulace, ultrazvuk a přístrojovou lymfodrenáž. Klientům je též k dispozici plně vybavena tělocvična, kde můžou využít běhací pás, gymbally, balanční čočky, bossu a bench-press.

ORDINACE LÉKAŘŮ:

Praktický lékař

 • pravidelná kontrola:
  středa a pátek od 11:00 hod. – 14:00 hod.
 • návštěvní služba:
  dle potřeby klientů

Psychiatr

 • pravidelná kontrola:
  každé pondělí od 8:00 hod.  – 12:00 hod
 • návštěvní služba:
  dle potřeby klienta

Psycholog

  • pravidelná kontrola:
   každý čtvrtek celé dopoledne
  • psychoterapeutické služby:
   dle potřeby ve čtvrtek

Ostatní odborní lékaři

 • odvozem sanitou na doporučení lékaře do Nemocnice Havlíčkův Brod - http://www.onhb.cz/

Léky připravuje a podává zdravotnický personál. Klient ve vlastním zájmu užívá lékařem předepsané léky a podstupuje jím indikované procedury. Předepsané léky a zdravotní pomůcky vyzvedne a do zařízení dopraví personál DZR, doplatky hradí klient ze svých prostředků. Klienti si rovněž léky a pomůcky mohou obstarat sami, nebo prostřednictvím svých příbuzných. Vždy však informují ošetřující personál.

Socioterapeutické činnosti - součástí péče o klienta je nabídka socioterapeutických a aktivizačních činností konaných v rámci ergoterapie. Tyto činnosti rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Klientům jsou aktivity nabízeny i na základě zpracovaných individuální plánů. Garantem ergoterapeutické péče o klienta je ergoterapeut, který tyto činnosti zajišťuje ve spolupráci s aktivizačními pracovníky. Socioterapeutické a aktivizační činnosti mohou klienti využívat od pondělí do soboty v dopoledních a odpoledních hodinách. 

Ergoterapie je jednou z nejstarších léčebných metod v terapii duševních chorob. Je to profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím smysluplného zaměstnávání, a to pro osoby s různým typem postižení: fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním či se sociálním znevýhodněním. Jejím cílem je dosáhnout odpovídající soběstačnosti klienta, jeho zapojení do činnosti či smysluplného zaměstnávání, aby se mohl účastnit každodenního života.

V Domově ve Věži mají klienti možnost účastnit se zejména ergoterapie kondiční (zaměstnáváním), jejíž hlavním cílem je odpoutání pozornosti od nepříznivých vlivů duševního onemocnění a udržení dobré duševní pohody. Dále je klientům poskytována ergoterapie funkční (zaměřena na nácvik jemné motoriky) a ergoterapie cílená na nácvik všedních denních činností.

Pomocí ergoterapie podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k jeho soběstačnosti. Klienti mohou využívat ergoterapii individuální či skupinovou formou. K tomu slouží několik dobře vybavených dílen (truhlářská, keramická, šicí a rukodělná), v jejichž prostorách ergoterapie probíhá, také mají k dispozici kuchyňku. Aktivity využívané při ergoterapii jsou rovněž přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu klienta.

V rámci ergoterapie probíhají v domově tyto činnosti: 

 • Keramická dílna – točení na hrnčířském kruhu, práce s hlínou,
 • truhlářská dílna – práce se dřevem,
 • práce s pedigem – pletení košíků,
 • výtvarné činnosti – malování, ubrousková technika, aranžování,
 • vaření,
 • ruční práce – háčkování, pletení, vyšívání, šití,
 • práce v parku a ve skleníku,
 • hudebně pohybová terapie,
 • sportovní aktivity – jízda na kole, procházky, plavání v bazénu, cvičení v tělocvičně,
 • rozumová a společenská terapie – čtení, práce na PC, internet,
 • procvičování paměti – formou her a učení pod vedením odborného pracovníka, kompletní počítačový program pro tréning mozku, angličtina,
 • společenské hry,
 • filmový klub,
 • relaxace – snoezelen

Za našimi klienty do domova pravidelně dochází canisterapeuti. V domově se pořádají katolické mše svaté. Klienti mají možnost individuálního kontaktu s farářem. Dále se pravidelně účastní akcí pořádaných Krajem Vysočina a ostatními domovy v okolí.