Informace

Aktualizace dne 22.7.2020

Aktualizace dne 4.7.2020

S odvoláním na Mimořádné opatření MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN vydávám doplněk k nařízení ředitele, viz

Vážení návštěvníci,

Aktualizace návštěv dne 26.5.2020.

V souladu s nařízením ředitele Domova návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob od 25.5.2020 do odvolání (předpoklad září 2020) z provozních důvodů, respektive z nemožnosti zabezpečit všechna epidemiologická opatření Domovem ve Věži rozhoduji i nadále omezit návštěvy klientů (s výjimkou klientů v terminální fázi).

 • Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob si musí vždy předem telefonicky domluvit návštěvu na konkrétní datum a čas. Kontakt k hlášení návštěv je 731 679 498. Návštěva je omezena maximálním počtem dvou dospělých osob maximálně po dobu 60 ti minut, návštěvy děti povoleny nejsou.
 • Návštěva bude probíhat v přilehlém parku, nebo za nepříznivého počasí v prostorách mobilní kanceláře. U imobilních osob bude návštěva probíhat individuálně dle domluvy.
 • Návštěvy musí mít roušku a budou při návštěvě poučeni o dodržování hygienicko- epidemiologických opatřeních Domova ve Věži.
 • Před návštěvou vyplňte prosím dotazník, který bude k dispozici při vstupu do objektu Domova a ke stažení zde:

 

 

Vysvětlení ředitele k mimořádnému opatření a to k čl. II. druhé odrážce:

 • V Domově ve Věži, není nikdo s klientů omezen na svéprávnosti v oblasti, která by v současné době vyžádala přítomnost opatrovníka.


Domov ve Věži je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina.Odkaz na zřizovatele

Domov ve Věži je domov se zvláštním režimem.

Kapacita zařízení je 91 klientů, převážně střední generace mužů a žen. Nachází se v obci Věž, asi 12 km od Havlíčkova Brodu směrem na Humpolec. V Domově  přijímáme klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kraji Vysočina.

Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí.

Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.

 • Podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k jeho soběstačnosti.
 • Vytváříme domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.

Dlouhodobé cíle:

 • Zapojovat klienty do veřejného života a využívat k tomu běžně dostupné služby v okolí.
 • Poskytovat klientům bydlení, které se co nejvíce přibližuje domácí atmosféře.
 • Podporovat samostatné rozhodování klientů o vlastním životě.

Zásady:

 • Odbornost – všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady a pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají, řídí se etickým kodexem zaměstnance.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně, zohledňujeme jeho přání s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, s klientem individuálně plánujeme.
 • Respektování důstojnosti – respektujeme přání klientů, snažíme se o rovnocenný vztah mezi klienty a zaměstnanci.
 • Integrace – usilujeme o integraci klientů do společnosti – pořádáme například Dny otevřených dveří, klienti se zúčastňují akcí v jiných zařízeních, jezdí na nákupy do města.
 • Podpora- klienty vedeme k soběstačnosti, podporujeme je v sebeobsluze.

V objektu Domov Věž jsou 2 a 3  lůžkové

 

pokoje, některé vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou. Pokoje jsou účelně a moderně vybaveny nábytkem, je možno se souhlasem spolubydlícího mít na pokoji vlastní televizor, rádio a různé drobnosti, kterých se klienti nechtějí vzdát při odchodu do zařízení (obrázky, vázičky apod.). Sociální zařízení jsou společné, moderní, na každém patře kapacitně dostačující. Největší místnost (s historicky cenným stropem) je využívána jako jídelna a odehrávají se zde i veškeré velké akce, pořádané pro klienty. Dále je v zařízení moderně a pohodlně vybavená klubovna a knihovna, kde mají klienti možnost sledovat TV, video a chodit na počítač s internetem apod. Další TV jsou rozmístěny po domově tak,
aby se klienti mohli dívat na pořady dle svých zájmů. V objektu je moderně vybavená tělocvična, posilovna a balneoterapie. Klienti mají možnost navštěvovat také pracovní terapii a dřevo dílnu, kde mohou předvést své umění v mnoha činnostech, např. mohou pracovat s keramickou hlínou, dřevem, vyšívat, plést, malovat na sklo apod. Součástí zázemí pro klienty je i čajová kuchyňka, vybavená varnou konvicí, mikrovlnkou a lednicí. K objektu patří i velké prostranství za budovou, kde stojí skleníky; jsou zde i místa k příjemnému posezení a nechybí zde ani venkovní bazén. V pronájmu máme i nově zrevitalizovaný park, který lze využít a trávit v něm skutečně pohodové chvilky. Na nádvoří se nachází víceúčelový zahradní domek, který v případě potřeby, po předchozí domluvě, může posloužit k ubytování návštěv.

Pro klienty pořádáme řadu akcí – zábavy, soutěže, výlety, canisterapii, vycházky, pravidelně jezdíme do bazénu v Havlíčkově Brodě, opékáme buřty, selátka a další. K objektu patří i kaple, kde se pravidelně konají bohoslužby.

Žádosti o umístění lze zasílat přímo do Domov Věž, Věž l, 582 56, kde je pověřený pracovník zkompletuje a po posouzení rozhodne o zařazení do pořadníku. Jsme rádi, pokud se potencionální žadatelé seznámí s prostředím ještě před přijetím. Máme zkušenost, že jejich adaptace pak probíhá příznivěji. Provoz zařízení je specifikován Organizačním řádem a upraven domácím řádem. V zařízení pracuje množství zaměstnanců rozdělených do úseku zdravotního, sociálního, ekonomického, stravovacího, výchovného, správního. Ředitelem zařízení je pan Ing. Vladimír Frič Při nástupu klient musí mít platný OP, průkaz zdravotní pojišťovny, fotokopie osobních dokumentů (pokud možno rodný list  apod.), oblečení v dostatečném množství. Při přijetí podepisují obě strany smlouvu o poskytnutí služby sociální péče, která upřesňuje podmínky pobytu v našem zařízení.

Tiskopis (formulář) Žádostí o přijeti do domova ve Věži včetně  informací od dalším postupuvyjádření lékaře a souhlasu se zpracováváním osobních údajů naleznete v sekci Dokumenty-Důležité dokumenty

Po dobu pandemie Domov ve Věži nepřijímá žádné nové klienty.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA VE VĚŽI zasílejte na adresu:

Domov ve Věži, příspěvková organizace

Zástupce ředitele metodik pro transformaci péče a aktivizaci

58256 Věž 1

Informace ohledně žádosti přijetí Vám poskytne paní Šeredová Petra, Bc. 

mobil: 731 685 823, e-mail: ergoterapeut@domov-vez.cz  

Další informace rádi poskytneme na kontaktní adrese, případně telefonicky.