Změna velikosti písma

O domově

Domov ve Věži je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina.  Domov ve Věži je domov se zvláštním režimem. Kapacita zařízení je 91 klientů, převážně střední generace mužů a žen. Nachází se v obci Věž, asi 12 km od Havlíčkova Brodu směrem na Humpolec. V Domově přijímáme klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kraji Vysočina.

Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.

Podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k jeho soběstačnosti. Vytváříme domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.

Jednotný formulář žádosti a vyjádření lékaře získáte na portálu Kraje Vysočina v sekci  Formuláře.

Další poskytované služby

Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. V Domově  přijímáme klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kraji Vysočina.