Naším společným úsilím vytváříme domov a naději na důstojný život.

Náš domov (poskytovatel) je oprávněn od 1. 1. 2004 poskytovat sociální služby na základě platné zřizovací listiny ze dne 10. 10. 2003 a registrace sociálních služeb. 
Prioritní cílovou skupinou jsou žadatelé z Kraje Vysočina. Vzhledem k památkovému objektu není prostor přizpůsoben potřebám imobilních a méně pohyblivých klientů.

Ze života Domova Nové Syrovice

Připravované akce

Proběhlé akce

Připravované akce

V současné době žádné akce neplánujeme.

Proběhlé akce

Žádné akce k zobrazení.
top