Dobrovolníci

Informace o dobrovolnictví

Dobrovolníkem je každý, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Rádi přivítáme v našem domově dobrovolníky, kteří chtějí věnovat část svého času, energie a schopností druhým.  Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv (osoba starší 15 let), protože každý z nás umí něco, co může nabídnout. 

Pokud budete mít zájem o práci dobrovolníka v našem zařízení kontaktujte nás, prosím

V případě zájmu nás kontaktujte

ředitel
Ing. Vladimír Frič
top