O Domově ve Věži

Příspěvková organizace

Domov ve Věži je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina. Domov ve Věži má dvě služby, domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita zařízení je 86 klientů u DZR a 12 klientů u DOZP, převážně střední generace mužů a žen. Nachází se v obci Věž, asi 12 km od Havlíčkova Brodu směrem na Humpolec. V Domově přijímáme klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kraji Vysočina.

Poslání domova

Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.

Naše filozofie

Podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k jeho soběstačnosti. Vytváříme domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.

Vize a cíle

Chceme patřit k významným regionálním poskytovatelům sociálních služeb, které napomáhají uživatelům s chronickým duševním onemocněním. Jsme moderním, otevřeným a přátelským domovem. Přispíváme k harmonickému životu a začleňování obyvatel do společnosti.
 

Dlouhodobé cíle

Zapojovat klienty do veřejného života a využívat k tomu běžně dostupné služby v okolí. Poskytovat klientům bydlení, které se co nejvíce přibližuje domácí atmosféře. Podporovat samostatné rozhodování klientů o vlastním životě.
top