Jak požádat o službu

Informace pro zájemce o službu

01

Jak nás může zájemce o službu kontaktovat?

1. Osobně/ústně
Informace o poskytovaných službách v Domově Nové Syrovice, příspěvkové organizaci může zájemce získat osobně při návštěvě našeho zařízení na adrese:

Domov Nové Syrovice, p.o.
Nové Syrovice 1
675 41 Nové Syrovice

Zájemcům o službu se věnuje sociální pracovnice v době od 6:30 – 15:00 ve všední dny. V době nepřítomnosti sociální pracovnice poskytne veškeré potřebné informace vedoucí sociální úseku.

2. Telefonicky
Informace o poskytovaných službách v Domově Nové Syrovice, příspěvkové organizaci může zájemce získat telefonicky na telefonním čísle:
Sociální pracovnice: +420 568 408 231, +420 739 371 461
Ředitel organizace: +420 568 408 213, +420 602 134 446

3. Elektronicky/písemně
Informace o poskytovaných službách v Domově Nové Syrovice, příspěvkové organizaci může zájemce získat elektronicky na e-mailové adrese socialni1@domov-ns.cz a v registru poskytovatelů sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz).
02

Podání žádosti o službu

Přijetí do služby je podmíněno podáním žádosti o službu na předepsaném formuláři:
  • Žádost o poskytování sociální služby 

Součástí žádosti jsou:
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele 

Pokud jsou doloženy veškeré požadované přílohy a zájemce splňuje všechny požadované kritéria, je žadatel do 30-ti dnů písemně vyrozuměn a je zařazen do evidence žadatelů. V případě chybějícího podpisu žadatele a nedoložení všech příloh nebude žádost zařazena do evidence žadatelů. Žádost musí být žadatelem podepsána i v případě, že je omezený ve svéprávnosti. (Pokud se jedná o zájemce omezeného ve svéprávnosti, pak žádost podepíše i opatrovník či zákonný zástupce žadatele).

U žadatelů omezených ve svéprávnosti musí být dodáno Usnesení o omezení ve svéprávnosti a Listina o ustanovení opatrovníka.
03

Kde zájemce o službu formulář získá?

  1. Může si ho vyzvednout přímo v zařízení na pracovišti:  Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice.
  2. Po telefonické domluvě se sociální pracovnicí si může zájemce nechat odeslat žádost na určitou adresu
  3. Zájemce si může žádost stáhnout z webových stránek Kraje Vysočina

Vyplněnou žádost zaslat na adresu

Domov Nové Syrovice, p. o.
Nové Syrovice 1
675 41 Nové Syrovice

Kontakty na pověřenou osobu

Sociální pracovnice
+420 568 408 231, +420 739 371 461
socialni1@domov-ns.cz

Stáhněte si Žádost a Vyjádření lékaře

Zájemce si může žádost stáhnout z webových stránek Kraje Vysočina
 

Jednotný formulář žádosti a vyjádření lékaře získáte na portálu Kraje Vysočina

top