Úhrady za služby

Ceník za pobyt, stravu a služby v domově se zvláštním režimem - Zámek

platný od 1. 8. 2024 
Ceník byl stanoven na základě §119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
 
Ubytování 204,- Kč/den
Strava 201,- Kč/den
Celkem 405,- Kč/den
Celkem za měsíc 12.555,- Kč

Ceník za pobyt, stravu a služby v domově se zvláštním režimem - Domek

platný od 1. 8. 2024 
Ceník byl stanoven na základě §119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
 
Ubytování 280,- Kč/den
Strava 201,- Kč/den
Celkem 481,- Kč/den
Celkem za měsíc 14.911,- Kč
top